Rangkaian Khidmat Awam Negeri Sarawak
A MONTHLY SUPPLEMENT OF RAKAN SARAWAK BULLETIN

(People, events, activities and programmes which make for a total quality-managed Sarawak Civil Service)

ISSN 1394-5726

 
   Online Publisher:
   
 
   Contents provided by:
   
 

Ketua Menteri sedang berucap sewaktu merasmikan Hari Perkhidmatan Awam 2002

Hari Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2002

Para penjawat awam di Sarawak diseru supaya menerapkan interaksi berkesan sewaktu menjalankan tugas mereka. Perkara ini ditegaskan oleh Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri (Dr.) Haji Abdul Taib Mahmud dan beliau menambah bahawa tanggungjawab untuk membawa rakyat ke landasan pembangunan yang betul harus dipikul oleh semua kakitangan awam.

Perkhidmatan kaunter yang mesra, cekap dan cepat akan mampu menaikkan imej perkhimatan awam di mata masyarakat

Konsep Pengurusan Perhubungan Pelanggan; Lahirkan Perkhidmatan Awam Yang Cekap

Sektor perkhidmatan awam akan mampu meningkatkan kapasiti dan kecekapan dalam usaha memberikan perkhidmatan kepada pelanggan melalui pendekatan Konsep Pengurusan Perhubungan Pelanggan (CRM - Customer Relationship Management) untuk berurusan dengan pelanggan, kata Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Douglas Uggah Embas.

Kod Budaya Kerja : Penjawat Awam Negeri Perlu Ambil Berat

Profesionalisme di kalangan kakitangan perkhidmatan awam sentiasa ditekankan kerana mereka merupakan jentera utama pentadbiran dan pengurusan kerajaan negeri bagi mencapai pembangunan dalam pelbagai sektor di negeri ini.

Setiausaha Kerajaan Negeri: Kakitangan Awam Perlu Dekat Dengan Masyarakat

Perkhidmatan awam negara adalah tonggak jentera pentadbiran dan pengurusan bagi me-rancang dan melak-sanakan agenda pem-bangunan negara. Per-khidmatan Awam Negeri Sarawak dalam hubungan ini akan sentiasa menggembleng segala sumber khususnya tenaga manuasia dalam usaha merancang, melaksana dan merealisasikan pembangunan yang berterusan dan seimbang untuk rakyat negeri ini.

Penjawat Awam Perlu Lengkapi Diri Dengan Ilmu Terkini - Setiausaha Persekutuan

Perkhidmatan awam telah menyaksikan beberapa perubahan dari segi pendekatan dan metodologi yang diperkenalkan bagi mewujudkan perkhidmatan yang cekap, berkesan dan produktif.

KMK Sebagai Mekanisme Penyelesaian Masalah atau Penambahbaikan

"Kerajaan Negeri amat mengambil berat tentang kualiti perkhidmatan yang diberikan oleh Perkhidmatan Awam Negeri. Oleh yang demikian, kita akan sentiasa meneruskan usaha dalam mempertingkatkan prestasi organisasi dalam memberikan pekhidmatan yang terbaik kepada pelanggannya. Usaha serta inisiatif untuk mempertingkatkan prestasi semua agensi adalah sejajar dengan keperluan untuk memenuhi kehendak dan ekspektasi pelanggan yang semakin meningkat. Segala usaha yang telah dan akan dilaksanakan ini akan membawa transformasi dalam perkhidmatan awam demi untuk memastikan hasrat, visi dan misi kita tercapai.

 
 Special Focus | News | Teamwork | Sports & Recreation | Know Your Sub-District | Agensi & Anda | Recognising Service Provider | Quality Management


Main Page | Archives: 2007: December 2007 | November 2007 | October 2007 | September 2007 | August 2007 | July 2007 | June 2007 | May 2007 | April 2007 | March 2007 | February 2007 | January 2007

2006: September 2006 - November 2006 | June 2006 - August 2006 | May 2006 | April 2006 | March 2006 | February 2006 | January 2006

2005: December 2005 | November 2005 | October 2005 | September 2005 | August 2005 | July 2005 | June 2005 | May 2005 | April 2005 | March 2005 | February 2005 | January 2005

2004: December 2004 | Sept 2004 - Nov 2004 | June 2004 - August 2004 | May 2004 | April 2004 | March 2004 | February 2004 | January 2004

2003: December 2003 | November 2003 | October 2003 | September 2003 | August 2003 | July 2003 | June 2003 | May 2003 | April 2003 | March 2003 | February 2003 | January 2003

2002: December 2002 | November 2002 | October 2002 | September 2002 | August 2002 | July 2002 | June 2002 | May 2002 | April 2002 | March 2002 | February 2002 | January 2002

2001: December 2001 | November 2001 | October 2001 | September 2001 | August 2001 | July 2001 | June 2001 | May 2001 | April 2001 | March 2001 | February 2001 | January 2001

2000: December 2000 | November 2000 | October 2000 | September 2000 | August 2000 | July 2000 | June 2000 | May 2000 | April 2000 | March 2000 | February 2000 | January 2000

1999: December 1999 | November 1999 | October 1999 | September 1999 | August 1999 | July 1999 | June 1999 | May 1999 | April 1999 | March 1999 | February 1999 | January 1999

1998: December 1998 | November 1998 | October 1998 | September 1998 | August 1998 | July 1998 | June 1998 | May 1998 | April 1998 | March 1998 | February 1998 | January 1998